viernes, 30 de abril de 2010

Angra en portugués

Caça e caçador

(Hunters and prey, Angra)

Vai como um rei
Voa na presa
Espanta de vez
E a fome vem

Iras kiel reĝ'
Flugas rabaĵ'
Timigas tuj
Malsato venas

Cruzando rios
Montes e céus
Vaga no ar
Só outra vez

Krozanta riverojn
Montetojn kaj montojn
Vagas en l' aer'
Sole denove

Morrendo o dia
Respira exausto
Estória sem fim
Matar ou morrer

Mortanta l' tag'
Spiras lace
Rakonto senfina
Mortigi aŭ morti

Atrás da trilha
Olhos de águia
Fitam coelhos
Fogo de palha

Malantaū la pad'
Okuloj de aglo
Rigardas kuniklon
Fajro de pajl'

Não sei bem se sou
Caça ou caçador
Hoje e amanhã
O rio vai e eu vou atrás

Ne bone scias se mi estas
Ĉasaĵo aū ĉasist'
Hodiaū kaj morgaū
Rivero fluas kaj mi iras malantaū

A esperar resposta
Pro que vou dizer
Se o dia foi da caça
Quem irá saber?

Atendas respondon
De kion mi diras
Se l' tago estis de l' ĉasaĵ'
Kiu scius?

Espero que o tempo
Faça-me entender
Que o corpo cai na terra
E ela há de comer
Tudo outra vez
Tudo outra vez
Tudo outra vez!!!

Esperas ke l' tempo
Igus min kompreni
Ke l' korpo falas la teron
Kaj ĝi manĝos ree
Tute denove
Tute denove
Tute denove!!!

Não sei bem quem sou
Nem pra onde vou
Hoje e amanhã
O rio vai
E eu vou atrás

Ne bone scias kiu mi estas
Nek kien mi iras
Hodiaū kaj morgaū
Rivero fluas
Kaj mi iras malantaū

A esperar que o vento
Traga-me o condor
O dia foi da caça
Ou do caçador?

Esperas ke l' vento
Alportus al mi kondoron
La tag' estis de l' ĉasaĵ'
Aū de l' ĉasist'?

Espero que o tempo
Faça-me entender
Que o corpo cai na terra
E ela há de comer
Tudo outra vez
Tudo outra vez
Tudo outra vez!!!

Esperas ke l' tempo
Igus min kompreni
Ke l' korpo falas la teron
Kaj ĝi manĝos ree
Tute denove
Tute denove
Tute denove!!!

Chega de saudade

(Live acoustic at FNAC, Angra)

Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser
Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer

Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz
Não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim,
Não sai de mim, não sai

Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca
Pois há menos peixinhos a nadar no mar,
Do que os beijinhos que eu darei na sua boca

Perto dos meus braços os abraços hão de ser milhões de abraços
Apertado assim, colado assim, calado assim,
Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim

Que é prá acabar com esse negócio de viver longe de mim
Não quero mais esse negócio de você viver assim
Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim

martes, 8 de diciembre de 2009

Mujer amante

Kara mia...

Mujer amante

(Magos, espadas y rosas, Rata Blanca)

Siento el calor de toda tu piel
En mi cuerpo otra vez
Estrella fugaz, enciende mi ser
Misteriosa mujer

Sentas la varmon de tuta via haŭto
En mia korpo denove
Stelo falanta eklumigu mian estaĵon
Mistera virino

Con tu amor sensual, cuánto me das
Haz que mi sueño sea una verdad
Dame tu alma hoy, haz el ritual
Llévame al mundo donde pueda soñar

Per via amo voluptema, multe vi donas al mi
Faru mian sonĝon estu realo
Donu al mi vian animon hodiaŭ, faru la riton
Konduku min al la mondo kie mi povas sonĝi

¡Uhh...! debo saber si en verdad
en algún lado estás
Voy a buscar una señal, una canción

Uhh...! mi devas vere scii
Se ie vi estas
Mi serĉos iun signon, iun kanton

¡Uhh...! debo saber si en verdad
en algún lado estás
Sólo el amor que tú me das, me ayudará

Uhh...! mi devas vere scii
Se ie vi estas
Nur la amo, ke vi donas al mi, helpos min

Al amanecer tu imagen se va
Misteriosa mujer
Dejaste en mí lujuria total
Hermosa y sensual

Je la sunleviĝo via bildo foriras
Mistera virino
Vi lasis en mi libidon plenan
bela kaj voluptema

Corazón sin Dios, dame un lugar
En ese mundo tibio, casi irreal
Deberé buscar una señal
En aquel camino por el que vas

Koro sen Dio, donu al mi lokon
En tiu mondo varma, preskaŭ nereala
Devos serĉi iun signon
En tiu vojo per kiu vi iras

¡Uhh...! debo saber si en verdad
en algún lado estás
Voy a buscar una señal, una canción

Uhh...! mi devas vere scii
Se ie vi estas
Mi serĉos iun signon, iun kanton

¡Uhh...! debo saber si en verdad
en algún lado estás
Sólo el amor que tú me das, me ayudará

Uhh...! mi devas vere scii
Se ie vi estas
Nur la amo, ke vi donas al mi, helpos min

Tu presencia marcó en mi vida el amor... lo sé
Es difícil pensar en vivir ya sin vos
Corazón sin Dios, dame un lugar
En ese mundo tibio, casi irreal

Via ĉeesto markis en mia vivo la amon... mi scias
Estas malfacila pensi pri vivi ja sen vi
Koro sen Dio, donu al mi lokon
En tiu mondo varma, preskaŭ nereala

¡Uhh...! debo saber si en verdad
en algún lado estás
Voy a buscar una señal, una canción

Uhh...! mi devas vere scii
Se ie vi estas
Mi serĉos iun signon, iun kanton

¡Uhh...! debo saber si en verdad
en algún lado estás
Sólo el amor que tú me das, me ayudará

Uhh...! mi devas vere scii
Se ie vi estas
Nur la amo, ke vi donas al mi, helpos min

jueves, 10 de septiembre de 2009

Herz brennt

Herz brennt

(Zurück zum Glück, Die toten Hosen)

Es ist mitten in der Nacht
und ich schlafe nicht,
weil ich dir tausend Gedanken schick,
und ich dich immer mehr vermiss.

Estas mezo de la nokto
kaj mi ne dormas,
ĉar mi pensas multe pri vi,
kaj mi vin ĉiam pli sopiras

Du liegst neben mir,
ich kann dich nicht spüren
und ich kann sie nicht ignorieren,
die Angst dich zu verlieren.

Vi kuŝas apud mi
mi ne povas senti vin
kaj mi ne povas ignori ĝin,
la angoro pri malgajni vin

Zu glauben, dass es dir gut geht,
und dass du nicht an mich denkst,
tut mir weh,
es ist ein mieses Gefühl,
das mich so quält.

Credi ke vi bonfartas
kaj ke vi ne pensas pri mi,
doloras al mi,
estas sento fatala,
kiu afliktas min tre

Denkst du nie zurück
an unsere Anfangszeit,
wo es gut war, nur verliebt zu sein
und zu hoffen, dass man dem Anderen reicht?

Vi neniam memoras
nian unuajn tagojn
kiam estis bone nur esti enamiĝita,
kaj esperi ke ĝi sufiĉos

Und wann kam dieser Tag,
als da erste Zweifel waren,
ob unser Weg
wirklich endlos ist?

Kaj kiam alvenis tiu tago,
kiam vi unufoje dubis
se nia vojo estas vere senfina?

Was kann man tun,
wenn das Herz brennt,
wenn die Flamme sich immer tiefer
in die Seele frisst?

Kion oni povas fari,
se la koro brulas,
se la flamo ĉiam profunde
en la animo brulegas

Was kann man tun,
wenn das Herz brennt,
wenn außer Asche von der Liebe
nicht viel übrig ist?

Kion oni povas fari,
se la animo brulas,
se escepte de ama cindrojn
nenion pli ceteras

Was kann man tun?

Kion oni povas fari?

Woher kommt der Hass,
der uns verleitet
immer wieder anzugreifen,
um jedes bisschen Nichts zu streiten?

El kie venas la malamo,
kiu nin igas
ĉiam ree agresi nin,
kaj kvereli pro malgravaj aferoj?

Mit messerscharfen Worten
stechen wir auf uns ein,
zerschneiden unsere Liebe
wir sind hilflos dabei.

Kun dolorigaj vortoj
ni agresas nin,
detruas nian amon
ni estas senhelpaj

Was kann man tun,
wenn das Herz brennt,
wenn die Flamme jede Hoffnung
aus der Seele frisst?

Kion oni povas fari,
se la koro brulas,
se la flamo ĉiun esperon
el la animo brulegas

Was kann man tun,
wenn das Herz brennt,
wenn außer Asche von der Liebe
nichts mehr übrig ist?

Kion oni povas fari,
se la animo brulas,
se escepte de ama cindrojn
nenion pli ceteras

Man kann nichts tun
Man kann nichts tun
Man kann nichts tun
Man kann nichts tun...

Oni povas fari nenion
Oni povas fari nenion
Oni povas fari nenion
Oni povas fari nenion...

martes, 12 de mayo de 2009

Stone metal fire

Hin lek fai (หิน เห๎ล็ก ไฟ), en castellano piedra metal fuego, es la primera (y única por el momento) banda de heavy metal tailandés que encuentro. La escuché por primera vez hace 3 días atrás en el Feria nocturna de Suan Lum, y es precisamente algo como lo que andaba buscando. Así que me voy a poner en campaña para buscar algunas letras. Mientras tanto acá va un video, de una canción que se llama Su (สู้), para que se enteren como suena la banda

Hin lek fai (หิน เห๎ล็ก ไฟ), esperante ŝton' metal' fajr', estas la unua (kaj de momente la sola) pezmetalgrupo taja ke mi trovas. Mi aŭdis ĝin unue antaŭ 3 tagoj ĉe la Noktbazaro Suan Lum, kaj ĝi estas precize ion tiel kiel mi volis trovi. Pro tio, nuntempe mi serĉas tekstojn de ĝiaj kantoj. Sed de momente, sube vi havas videon de kanto nomata Su (สู้), por ke vi scias kiel sonas la grupo

Comúnmente ocurre que las bandas de heavy metal, en países que no son de habla inglesa, tienden a cantar en inglés, para parecer alomejor más internacionales o modernos, o alomejor, simplemente, porque no conciben la idea de que el heavy metal puede sonar igual de poderoso con un idioma local.

Kutime pezmetalgrupoj, en landoj ne anglaparolantaj, kantas je la angla, eble por ŝajni pli internacia, aŭ eble ĉar ili ne povas imagi la ideon ke la pezmetalo kantata je lingvo loka povas soni tiel pova kiel je la angla.

Personalmente me habría encantado escuchar a Angra cantando en portugués o a Nightwish cantando en finés, o que sé yo, tantos otros. Sin embargo, este no es el caso de Hin lek fai (หิน เห๎ล็ก ไฟ), que suena tan bien como Iron Maiden, y cantado completamente en tailandés, con baladas y todo el cuento. En resumen, la llevan.

Persone mi ŝatus aŭskulti Angra kanti je la portugalaNightwish kanti je la finna, ktp. Malsame, estas alia la situacio de la grupo Hin lek fai (หิน เห๎ล็ก ไฟ), kiu sonas tiel bone kiel Iron Maiden, sed plene kantanta je la taja.

2009-07-11

Hace poquito, de hecho hoy, encontré la letra de esta canción. Ahora la agrego como apéndice a la entrada que ya había escrito hace dos meses atrás. La traducción viene luego, cuando tenga tiempo y ganas. Saludos.

สู้

(Stone Metal Fire, หิน เหล็ก ไฟ)
กระโจนทะยาน
ไปบนเส้นทาง
มุ่งตามความฝันยิ่งใหญ่
สยบฝันให้กลายเป็นผง
Krachon thayan
Pai bon senthang
Mung tam khwamfan yingyai
Sayop fan hai klai pen phong
เผชิญความจริง
แหลมคมแห่งปัญหา
ทิ่มแทงฝากแผลไว้ว่า
มันไม่ง่ายดายดังฝัน
Phachoen khwamching
Laemkhom haeng panha
Thimthaeng fak phlae wai wa
Man mai ngaidai dang fan
เจอแล้วใจอย่าท้อ
รออดทนอีกหน่อย
บางครั้งกำลังจะดี
ดันกลับกลายมาพังทลาย
มันเป็นเป็นเพียงบทท้า
พิสูจน์ใจของคุณเท่านั้น
ใช่ว่าชีวิตจะสั้น
ยังมีวันอย่าฝันสลาย
Choe laeo choe ya thoe
Ro otthon ik noi
Bang krang kamlang cha di
Dan klap klai ma phang thalai
Man pen pen phiang bottha
Phisut chai khong khun thao nan
Chai wa chiwit cha san
Yang mi wan ya fan salai
ประตูทองแดง
สร้างเชื่อมกำแพงหิน
สูงเกินกว่านกจะบิน
ข้ามไปที่ใจมุ่งหมาย
Pratu thongdaeng
Sarang chueam kampheng hin
Sung koen kwa nok cha bin
Cham pai thi chai mung mai
พยายาม
สำเร็จจะตามมา
ทำมันให้ดีสมค่า
เวลามาถึงแล้ว
มิใช่เกิดมาเพื่อแพ้
แน่จงลุยต่อไป
อย่ามัวรอดวงชะตา
ความสำเร็จมาเองหรือไง
มันต้องสูญต้องเสียต้องแลก
เปลี่ยนไปจึงได้มา
นี่แหละคือคุณค่า
เป็นตำรานอกมหาลัย
สู้ๆๆ
หรือจะยอม แพ้
สู้ๆๆ
หรือจะยอม แพ้
(solo)
เจอแล้วใจอย่าท้อ
รออดทนอีกหน่อย
บางครั้งกำลังจะดี
ดันกลับกลายมาพังทลาย
มันเป็นเป็นเพียงบทท้า
พิสูจน์ใจของคุณเท่านั้น
ใช่ว่าชีวิตจะสั้น
ยังมีวันอย่าฝันสลาย
มิใช่เกิดมาเพื่อแพ้
แน่จงลุยต่อไป
อย่ามัวรอดวงชะตา
ความสำเร็จมาเองหรือไง
มันต้องสูญต้องเสียต้องแลก
เปลี่ยนไปจึงได้มา
นี่แหละคือคุณค่า
เป็นตำรานอกมหาลัย
สู้ๆๆ
หรือจะยอม แพ้
สู้ๆๆ
หรือจะยอม แพ้ สู้ๆๆ
หรือจะยอม แพ้
สู้ๆๆ
หรือจะยอม แพ้

viernes, 1 de mayo de 2009

Asado de despedida

2009-02-16

Y así fue que los chiquillos me quisieron hacer una despedida una semana antes de partir... el punto de encuentro fue en el Parque intercomunal de La Reina. Así que fuimos al supermercado amigo más cercano a comprar las cosillas, para finalmente entrar al parque a preparar la comida. En ese momento estábamos: le Peronê, el Jaime,la Tamara, la Lorena y yo. Abajo, una foto de ellos cuatro.

Tiel estis ke miaj amikoj decidis adiaŭi min unu semajno antaŭ mia foriro... la renkontpunkto estis ĉe la Parko intercomuna de La Reina. Do ni iris al la plej proksima superbazaro por aĉeti la manĝaĵon, kaj fine eniri en la parkon por kuiri ĝin. Je tiu momento ĉeestis en la parko: Felipe P., Ĥajme, Tamara, Lorena kaj mi. Sube foto de ili.

La Lorena y la Tamara se encargaron de las ensaladas y los bebestibles, se manejaron, dejaron todo bien prolijo. Abajo la carne cocinándose, gracias a los sabios maestros parrilleros: mr. Perons y Jaimoco.

Lorena kaj Tamara kuiris la salatojn kaj servis la trinkaĵojn. Sube la viando kuiranta, danke al la saĝaj kuiristoj Felipe P. kaj Ĥajme.

Al rato despues llamó Alberto Salas, diciendo que ya venía en camino. Mientras llegaba Jefferson (broma no más mi querido manager, vale por las paleteadas), nosotros le dábamos a los choripanes. Abajo una foto con Albertoso Salas y la Paulina... de izquierda a derecha están: yo, la Lorena, Perons, Albertoso, la Paulina y Jaimico (tomando la foto la Tamara).

Poste Felipe S. telefonis kaj diris ke li ankaŭ partoprenos. Dum ni atendis Felipen, ni manĝadis ĉoripanojn. Sube, de maldekstre al dekstren: mi, Lorena, Felipe P., Felipe S., Paŭlina kaj Ĥajme (Tamara fotografis).

Lamentablemente no tengo fotos del aeropuerto, porque la camara la tenía dentro del bolso y no en el equipaje de mano, pero si hay algún alma caritativa que las tenga, por favor, envíemela. Saludos.

Bedaŭrinde mi ne havas fotojn kiam ni estis en la flughaveno, ĉar mia fotografilo estis ene de la valizo. Ĝis la!.

viernes, 20 de marzo de 2009

Europe

Mia kara... de via Tu

Heart of stone

(The final countdown, Europe)
I've told you once and I've told you twice
Wait for that day, when our love will rise
To that song that brought our hearts together
Mi diris al vi unufoje kaj dufoje
Atendu la tagon, kiam nia amo leviĝos
Ĝis la kanto, kiu kunigis niajn korojn
Even though you're mistreating me
I know the girl that you used to be
For me those days were meant to last forever
Malgraŭ vi mistraktas min
Mi konas la knabinon, kiun vi iam estis
Por mi, tiuj tagoj estis supozitaj daŭri eterne
Time after time I'm wondering why
am I to be all alone
day after day I pray that you'll stay
cause you've got a heart of stone
Fojo post fojo mi demandas al mi kial
mi devas esti tute sola
Tago post tago mi preĝas por ke vi restus
Ĉar via koro iĝis ŝtonon
I walk the streets like a broken man
Oh I wish that you would understand
even though you're still the one I wait for
Mi promenas je la strato kiel homo domaĝa
Oh mi deziras ke vi povus kompreni
Malgraŭ ĉio, vi eĉ estas tiun, kiun mi atendas
I guess in love there's no guarantee
Sometimes it's not what it seems to be
Even though you're still the one I care for
Mi supozas ke la amo ne havas garantion
Iufoje ĝi ne estas tion, kion ĝi aspektas
Malgraŭ ĉio, vi eĉ estas tiu, pri kiu mi zorgas
Time after time I'm wondering why
am I to be all alone
day after day I pray that you'll stay
cause you've got a heart of stone
Fojo post fojo mi demandas al mi kial
mi devas esti tute sola
Tago post tago mi preĝas por ke vi restus
Ĉar via koro iĝis ŝtonon

Tomorrow

(Out of this world, Europe)
Will you be there beside me
If the world falls apart?
And will all of our moments
Remain in your heart?
Will you be there to guide me
All the way through?
I wonder will you
Ĉu vi estos kune kun mi
Se la mondo detruiĝas?
Kaj ĉu ĉiuj niaj momentoj
Daŭros en via koro?
Ĉu vi estos kune kun mi por gvidi min
Tra la tuta vojo?
Mi demandas al mi, se vi estos
Walk by my side
And follow my dreams
And bear with my pride
As strong as it seems
Will you be there tomorrow?
Promenu kune kun mi
Kaj sekvu miajn sonĝojn
Kaj rezistu mian fierecon
Tiel forta kiel ĝi aspektas
Ĉu vi estos kune kun mi morgaŭ?
Will you be there beside me
As time goes on by?
And be there to hold me
Whenever I cry?
Will you be there to guide me
All the way through?
I wonder will you
Ĉu vi estos kune kun mi
Dum tempo forpasus?
Kaj ĉu vi estos ĉi tie por brakumi min
Kiam mi plorus?
Ĉu vi estos kune kun mi por gvidi min
Tra la tuta vojo?
Mi demandas al mi, se vi estos
Walk by my side
And follow my dreams
And bear with my pride
As strong as it seems
Will you be there tomorrow ?
Promenu kune kun mi
Kaj sekvu miajn sonĝojn
Kaj rezistu mian fierecon
Tiel forta kiel ĝi aspektas
Ĉu vi estos kune kun mi morgaŭ?

Open your heart

(Out of this world, Europe)
Days filled with joy
And days filled with sorrow
I don't know just what to do
Am I happy today?
Am I lonely tomorrow?
Everything depends on you
Tagoj plenaj da ĝojo
Kaj tagoj plenaj da bedaŭro
Mi ne scias kion mi devas fari
Ĉu mi estas feliĉa hodiaŭ?
Ĉu mi estos sola morgaŭ?
Ĉio dependas de vi
And I've been waitin'
For the angels to knock on my door
I've been hopin'
That everything could be like before
Kaj mi antedis
Ke la anĝeloj frapus mian pordon
Mi atendis
Ke ĉio estus tiel, kiel antaŭe
Open your heart
And tell me what's wrong
Why can't you talk
Like you used to do before
I don't know if I'm weak
I don't know if I'm strong
Hey girl I can't cope anymore
Malfermu vian koron
Kaj diru al mi tion, kion estas erara
Kial vi ne povas paroli
Tiel kiel antaŭe
Mi ne scias se mi estas malforta
mi ne scias se mi estas forta
Hej belulino, mi ne povas plu
Open your heart
Let me hear you
Make up your mind
I want to hear you call
Open your heart
Want to come near you
Make up your mind
Before we lose it all
Malfermu vian koron
Permesu min aŭdi vin
Trankviligu vian menson
Mi volas aŭdi vian vokon
Malfermu vian koron
Mi volas veni proksime al vi
Trankviligu vian menson
Antaŭ ni perdus ĉion
Maybe the time
Has its own way of healin'
Maybe it dries
The tears in your eyes
But never changes
the way that I'm feelin'
Only you can answer my cries
Eble la tempo
havas sian propran manieron por sanigi
Eble ĝi sekigus
La larmoj je viaj okuloj
Sed ĝi neniam ŝanĝos
Tion kion mi sentas
Nur vi povas respondi miajn ploronj
And I've been waitin'
Open your heart
Let me hear you
Kaj mi atendis
Malfermu vian koron
Permesu min aŭdi vin