viernes, 20 de marzo de 2009

Europe

Mia kara... de via Tu

Heart of stone

(The final countdown, Europe)
I've told you once and I've told you twice
Wait for that day, when our love will rise
To that song that brought our hearts together
Mi diris al vi unufoje kaj dufoje
Atendu la tagon, kiam nia amo leviĝos
Ĝis la kanto, kiu kunigis niajn korojn
Even though you're mistreating me
I know the girl that you used to be
For me those days were meant to last forever
Malgraŭ vi mistraktas min
Mi konas la knabinon, kiun vi iam estis
Por mi, tiuj tagoj estis supozitaj daŭri eterne
Time after time I'm wondering why
am I to be all alone
day after day I pray that you'll stay
cause you've got a heart of stone
Fojo post fojo mi demandas al mi kial
mi devas esti tute sola
Tago post tago mi preĝas por ke vi restus
Ĉar via koro iĝis ŝtonon
I walk the streets like a broken man
Oh I wish that you would understand
even though you're still the one I wait for
Mi promenas je la strato kiel homo domaĝa
Oh mi deziras ke vi povus kompreni
Malgraŭ ĉio, vi eĉ estas tiun, kiun mi atendas
I guess in love there's no guarantee
Sometimes it's not what it seems to be
Even though you're still the one I care for
Mi supozas ke la amo ne havas garantion
Iufoje ĝi ne estas tion, kion ĝi aspektas
Malgraŭ ĉio, vi eĉ estas tiu, pri kiu mi zorgas
Time after time I'm wondering why
am I to be all alone
day after day I pray that you'll stay
cause you've got a heart of stone
Fojo post fojo mi demandas al mi kial
mi devas esti tute sola
Tago post tago mi preĝas por ke vi restus
Ĉar via koro iĝis ŝtonon

Tomorrow

(Out of this world, Europe)
Will you be there beside me
If the world falls apart?
And will all of our moments
Remain in your heart?
Will you be there to guide me
All the way through?
I wonder will you
Ĉu vi estos kune kun mi
Se la mondo detruiĝas?
Kaj ĉu ĉiuj niaj momentoj
Daŭros en via koro?
Ĉu vi estos kune kun mi por gvidi min
Tra la tuta vojo?
Mi demandas al mi, se vi estos
Walk by my side
And follow my dreams
And bear with my pride
As strong as it seems
Will you be there tomorrow?
Promenu kune kun mi
Kaj sekvu miajn sonĝojn
Kaj rezistu mian fierecon
Tiel forta kiel ĝi aspektas
Ĉu vi estos kune kun mi morgaŭ?
Will you be there beside me
As time goes on by?
And be there to hold me
Whenever I cry?
Will you be there to guide me
All the way through?
I wonder will you
Ĉu vi estos kune kun mi
Dum tempo forpasus?
Kaj ĉu vi estos ĉi tie por brakumi min
Kiam mi plorus?
Ĉu vi estos kune kun mi por gvidi min
Tra la tuta vojo?
Mi demandas al mi, se vi estos
Walk by my side
And follow my dreams
And bear with my pride
As strong as it seems
Will you be there tomorrow ?
Promenu kune kun mi
Kaj sekvu miajn sonĝojn
Kaj rezistu mian fierecon
Tiel forta kiel ĝi aspektas
Ĉu vi estos kune kun mi morgaŭ?

Open your heart

(Out of this world, Europe)
Days filled with joy
And days filled with sorrow
I don't know just what to do
Am I happy today?
Am I lonely tomorrow?
Everything depends on you
Tagoj plenaj da ĝojo
Kaj tagoj plenaj da bedaŭro
Mi ne scias kion mi devas fari
Ĉu mi estas feliĉa hodiaŭ?
Ĉu mi estos sola morgaŭ?
Ĉio dependas de vi
And I've been waitin'
For the angels to knock on my door
I've been hopin'
That everything could be like before
Kaj mi antedis
Ke la anĝeloj frapus mian pordon
Mi atendis
Ke ĉio estus tiel, kiel antaŭe
Open your heart
And tell me what's wrong
Why can't you talk
Like you used to do before
I don't know if I'm weak
I don't know if I'm strong
Hey girl I can't cope anymore
Malfermu vian koron
Kaj diru al mi tion, kion estas erara
Kial vi ne povas paroli
Tiel kiel antaŭe
Mi ne scias se mi estas malforta
mi ne scias se mi estas forta
Hej belulino, mi ne povas plu
Open your heart
Let me hear you
Make up your mind
I want to hear you call
Open your heart
Want to come near you
Make up your mind
Before we lose it all
Malfermu vian koron
Permesu min aŭdi vin
Trankviligu vian menson
Mi volas aŭdi vian vokon
Malfermu vian koron
Mi volas veni proksime al vi
Trankviligu vian menson
Antaŭ ni perdus ĉion
Maybe the time
Has its own way of healin'
Maybe it dries
The tears in your eyes
But never changes
the way that I'm feelin'
Only you can answer my cries
Eble la tempo
havas sian propran manieron por sanigi
Eble ĝi sekigus
La larmoj je viaj okuloj
Sed ĝi neniam ŝanĝos
Tion kion mi sentas
Nur vi povas respondi miajn ploronj
And I've been waitin'
Open your heart
Let me hear you
Kaj mi atendis
Malfermu vian koron
Permesu min aŭdi vin